Psykoterapi

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi har som mål att förstärka de egna mentala resurserna, utöver själva symtomreduceringen. Det vill säga att du som patient inte bara ska må bättre, utan även blir bättre på att hjälpa dig själv och förebygga så du inte kommer att må lika dåligt igen.

De flesta som söker terapeutisk hjälp vill ha en förändring och för att uppnå en varaktig sådan krävs det att den börjar inifrån. I psykoterapi utforskar patient och terapeut tillsammans de hinder och svårigheter som hindrar dig från att uppnå detta.

Krysmyntha är även utbildad i psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk korttidsterapi, 

En liten film om psykoterapi

Vanliga begrepp vid psykisk ohälsa

Depression

Att vi människor, i samband med vissa livssituationer, känner oss nedstämda eller ledsna är en ganska naturlig del av våra liv. En depression däremot kännetecknas av djup nedstämdhet under en längre period. Var gränsen mellan nedstämdhet och djup nedstämdhet går är dock individuell.

Vad kan orsaka en depression?

Orsaken till varför en person blir deprimerad varierar, ibland kan det vara flera saker som påverkar. En svår upplevelse, ett sjukdomsbesked, stark stress eller ett förlorat jobb kan bland annat vara utlösande faktorer. En person kan också bli deprimerad utan någon påtaglig orsak.

Finns det några typiska kännetecken för en depression?

En depression kan upplevas olika hos personer, det finns dock en del vanliga kännetecken. Bortsett från djup nedstämdhet upplever personer ofta sömnproblem, minskad aptit, koncentrationssvårigheter och lättretlighet.

Hur kan man få hjälp att komma ur en depression?

Samtalsterapi eller samtalsterapi i kombination med läkemedel.Ångest

När man upplever något som otäckt eller jobbigt kan man reagera med ångest. Hjärtat börjar slå fortare och musklerna drar ihop sig. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må illa och få svårt att andas.

Ångest är naturliga reaktioner från kroppen, och något som finns hos alla mer eller mindre intensivt. Det är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Panikattack är en form av ångest som kommer plötsligt och kan pågå från några minuter till flera timmar. En panikattack kommer oftast utan förvarning och kan kännas mycket obehaglig.

Man kan få ångest av uppenbara orsaker, som till exempel en skilsmässa eller en livshotande sjukdom. Annat som kan ge ångest är att man missbrukar alkohol eller andra droger, eller att man har slutat för snabbt med antidepressiv medicin. Men man kan också få ångest utan att veta varför. Då kan den vara svårare att hantera, men vad som än orsakat ångesten kan man få hjälp och bli bra.

Psykoterapi är en behandlingsmetod som visat sig vara lämplig i samband med ångest.Stress

När något hotar oss slås alarmsystemet på, vi upplever stress. Det är i grunden något bra, vi gör oss redo för att slåss eller fly, pulsen ökar, andningen blir snabbare, musklerna späns, pupillerna vidgas och blodtrycket stiger

Man talar ofta om stress som den olustiga känslan som uppstår i krävande eller obehagliga situationer. När stresspåslaget dock fungerar som det ska hjälper det dig att vara fokuserad, handlingskraftig och alert. I riktigt akuta situationer kan det även rädda liv.

När balansen mellan omgivningens krav och den enskildes resurser är ojämn upplevs stress. De faktorer som orsakar stress kallas för stressorer. Vad som upplevs som stressorer är olika för alla människor och kan även variera för samma person under olika skeden i livet.

Om man under en längre tid lidit av stress kan man få fysiska och psykiska symtom. Utmattningen är en sak som kan bli en påföljd av långvarig stress. Utmattning kan ibland lösas genom att ens vardag och rutiner förbättras men ibland är konsekvensen av utmattningen en djupare känsla.

Hur hanterar man stress och utmattning?

Det beror lite på vad man har för resurser, till exempel vad man har för erfarenheter från livet, tillfällig sinnesstämning, socialt skyddsnät och hur man fungerar som person.

Stress och utmattning kan vara svåra situationer att lösa själv. Psykoterapi kan då vara en passande behandlingsform för att få hjälp att ta sig ur situationen.Parterapi

Ett vanligt skäl till att man söker samtalsstöd och terapi är att man har problem i relationen till sin livspartner. Terapin kan ske individuellt med var och en eller med båda tillsammans.

Parterapi kan hjälpa vid vanligare relationsproblem men även vid tuffare situationer som till exempel otrohet, missbruk och vårdnadstvister. Syftet med våra möten om du/ni har relationsproblem är att vi tillsammans ska försöka hjälpa er att komma vidare i konflikter och svårigheter som ni själva inte kan hantera.