Vuxna

Behöver du komma ur en kris, få öka insikt om vem du är, vad du vill eller vart du ska?
Vi arbetar oss stegvis från krishantering till djupare insikt. Du kan själv bestämma hur mycket och hur djupgående stöd du vill ha.

De olika stegen är:
1. Kris –  Omfattning ca.1-3 samtal, kort intervall (max en vecka mellan gångerna).
Var är jag just nu och hur tar jag ett steg härifrån?
Vad är högsta prioritet för mig just nu?
Vilka är mina hinder?


2. Förändring och Insikt – Omfattning ca.5-10 samtal, kort till längre intervall (en vecka till en månad mellan gångerna).
Vad kan ha lett mig hit och hur kan jag förstå den resan?
Hur ska jag få till en hållbar förändring av läget på länge sikt?
Vad behöver jag arbeta med för att lära in ett nytt beteende?


3. Fördjupning – Omfattning efter behov. 
Arbeta sig igenom och förstå sig själv mer grundligt.
Hur ser min egen uppväxt ut och vilken sårbarhet blottas i mig när det låser sig? 
Lära sig att bättre hantera och använda sina psykiska försvar.
Förbättra sin förmåga att sätta sunda gränser. 
Förbättra samspelet med andra, utifrån emotionell närhet och kommunikation.