Välkommen!

Krysmyntha är legitimerad psykoterapeut, beteendevetare samt lärare och handledare i psykoterapi. Hon erbjuder lösningsfokuserad psykoterapi för ungdomar, par, familjer och enskilda, samt krishantering och personalstöd till företag. Mottagningen ligger på Kammakargatan 70, Stockholm.

Krysmyntha har skrivit två böcker om långvarig skolfrånvaro och arbetar med riktat föräldrastöd vid hemmasittarproblematik/ långvarig skolfrånvaro.

Hon handleder arbetsgrupper inom skola och omsorg samt tillhandahåller utbildningar inom relationsproblematik, mentalisering och anknytning.

Läs mer om hennes stegvisa modell vid långvarig skolfrånvaro under sidan Föräldrar, se även sidan www.hemmasittare.se.

Det enklaste sättet att snabbt få kontakt är via mail: info@krysmyntha.se eller skicka ett sms till 0709-561762. Välkommen att höra av dig!