Ungdomar

Psykoterapi för ungdomar

Terapihunden Bootsy närvarar ofta i psykoterapin med ungdomar.

Krysmyntha behandlar alla typer av ungdomsproblematik. Upplägg och metod varierar mellan individ till individ och planering görs i samråd med vårdnadshavare.


Unga människor besitter en stor utvecklingspotential och processen till förändring kan gå snabbt. Det är dock alltid viktigt att stämma av med hemmet, så att alla arbetar åt samma håll.


Med i mottagningsrummet är nästan alltid Krysmynthas hund Bootsy. Han är mycket social och snäll, vilket brukar ha en lugnane inverkan på unga besökare.